305 Ratings
Superb 305 Ratings
4.0
01
305 Ratings Ratings
Z21cea6n8uce0wgscw93zmrkz3z6 1574863072 001 %2812%29
 • 2D/1N
 • Coorg
 • 2D/1N
₹2,399 ₹1,499
37 Ratings
Superb 37 Ratings
4.0
02
37 Ratings Ratings
Ukksls1fa9xf5po9d5audexl5x1u chk6
 • 2D/1N
 • Chikmagalur
 • 2D/1N
₹2,699 ₹1,999
311 Ratings
Superb 311 Ratings
4.0
03
311 Ratings Ratings
U64ozplda10ojwmus9wvizjh0jg9 1581325011 161984987
 • 2D/1N
 • Sakleshpur
 • 2D/1N
₹2,899 ₹2,099
36 Ratings
Superb 36 Ratings
4.0
04
36 Ratings Ratings
Gttulox2nf7y41ihbtdfii9tg009 174053212
 • 2D/1N
 • Sakleshpur
 • 2D/1N
₹3,599 ₹2,899
33 Ratings
Superb 33 Ratings
4.0
05
33 Ratings Ratings
Fi01d7b0z6hw1nibzghcllm4640q exterior13
 • 2D/1N
 • Chikmagalur
 • 2D/1N
₹3,500 ₹2,299
30 Ratings
Superb 30 Ratings
4.0
06
30 Ratings Ratings
Ht1gikqzn15eu1ovgqy1vx4phd6m whatsapp%20image%202021 01 29%20at%2015.28.55
 • 2D/1N
 • Sakleshpur
 • 2D/1N
₹2,199 ₹1,199
35 Ratings
Superb 35 Ratings
4.0
07
35 Ratings Ratings
6yujhgfcfa7sqb6by1pekysrsb79 cover2
 • 2D/1N
 • Chikmagalur
 • 2D/1N
₹3,299 ₹2,299
41 Ratings
Superb 41 Ratings
4.0
08
41 Ratings Ratings
I2s03glp6hvj8ymswregfymuimfe 1519543013 img 20170716 100301.jpg
 • 2D/1N
 • Sakleshpur
 • 2D/1N
₹3,334 ₹1,799
24 Ratings
Superb 24 Ratings
4.0
09
24 Ratings Ratings
Iz6fwpqormhghby0zio5wlp296qr 1602602066 241283829
 • 2D/1N
 • Coorg
 • 2D/1N
₹2,099 ₹1,799
36 Ratings
Superb 36 Ratings
4.0
10
36 Ratings Ratings
Cvryyh4spipzb400isgp4c8un0l3 12 %20silverwoods
 • 2D/1N
 • Chikmagalur
 • 2D/1N
₹2,400 ₹1,699
69 Ratings
Excellent 69 Ratings
5.0
11
69 Ratings Ratings
Uuvkjv6y2efa1kkldmod2jd8w8s2 1587451070 logan camp
 • 2D/1N
 • Ooty
 • 2D/1N
₹2,500 ₹2,199
52 Ratings
Excellent 52 Ratings
5.0
12
52 Ratings Ratings
0cwo2jx0s0w98nel8tmfmbymj0yn qmr0421 2 3
 • 2D/1N
 • Coorg
 • 2D/1N
₹1,999 ₹1,199
24 Ratings
Superb 24 Ratings
4.0
13
24 Ratings Ratings
Rywiivmsbgxatqof0e2xrsv2ai1g pravat premium plantation%20%284%29
 • 2D/1N
 • Sakleshpur
 • 2D/1N
₹3,200 ₹2,299
25 Ratings
Superb 25 Ratings
4.0
14
25 Ratings Ratings
22tks8ui7u7bacuzyb3ldp1eh0wg 27 %20whitehouse
 • 2D/1N
 • Chikmagalur
 • 2D/1N
₹2,000 ₹1,299
30 Ratings
Superb 30 Ratings
4.0
15
30 Ratings Ratings
8fdg32dnmkux6gs6srg429esln3k ba1
 • 2D/1N
 • Bangalore
 • 2D/1N
₹2,000 ₹1,499
60 Ratings
Excellent 60 Ratings
5.0
16
60 Ratings Ratings
X7vz717gf2bk3r9p6jct6u6y5ytm 1599487024 211
 • 2D/1N
 • Wayanad
 • 2D/1N
₹2,800 ₹1,699
41 Ratings
Superb 41 Ratings
4.0
17
41 Ratings Ratings
Fwhpk1e74dd1w9hha6lnjh0kv3ef cennet2
 • 2D/1N
 • Chikmagalur
 • 2D/1N
₹3,399 ₹2,199
39 Ratings
Superb 39 Ratings
4.0
18
39 Ratings Ratings
1hld6qr9guj8o1ihc5bgcdrfbo3q 1601297341 sunset6
 • 2D/1N
 • Chikmagalur
 • 2D/1N
₹2,600 ₹1,899
57 Ratings
Excellent 57 Ratings
5.0
19
57 Ratings Ratings
Vk54f5xevcn6cfrb0bbjqzy0nht9 1608834134 img 20151128 104328 largejpg
 • 2D/1N
 • Chikmagalur
 • 2D/1N
₹2,599 ₹1,599
197 Ratings
Superb 197 Ratings
4.0
20
197 Ratings Ratings
Nvo0xhg6apoborpgftq98wacwvva 1583842082 1574170588 photo from yogesh p %283%29.jpg
 • 2D/1N
 • Sakleshpur
 • 2D/1N
₹2,454 ₹1,999
345 Ratings
Superb 345 Ratings
4.0
21
345 Ratings Ratings
Oqg0a6tf3x4080rc4i09azwrq84z 7231596e22f911eaad660242ac110003
 • 2D/1N
 • Chikmagalur
 • 2D/1N
₹2,399 ₹1,799
38 Ratings
Superb 38 Ratings
4.0
22
38 Ratings Ratings
K83com168ozwmqdaiegbap30dftb 132262866
 • 2D/1N
 • Coorg
 • 2D/1N
₹2,999 ₹2,499
31 Ratings
Superb 31 Ratings
4.0
23
31 Ratings Ratings
41qbdokouge5qquk15r5xh9b31sb la closerie%20%284%29
 • 2D/1N
 • Pondicherry
 • 2D/1N
₹3,299 ₹2,399
39 Ratings
Superb 39 Ratings
4.0
24
39 Ratings Ratings
A8z573foakpt3mnpv2f8lh3blzqg 281718625
 • 2D/1N
 • Coorg
 • 2D/1N
₹3,000 ₹1,599
35 Ratings
Superb 35 Ratings
4.0
25
35 Ratings Ratings
1bz4ga3ticbjdm3yc1ccz298vq2o ut3
 • 2D/1N
 • Chikmagalur
 • 2D/1N
₹2,499 ₹1,699
46 Ratings
Excellent 46 Ratings
5.0
26
46 Ratings Ratings
Bn7s452wnmds0w87a91a195xkp2n 1599805380 parampara2
 • 2D/1N
 • Dandeli
 • 2D/1N
₹3,000 ₹1,599
29 Ratings
Superb 29 Ratings
4.0
27
29 Ratings Ratings
Tho7utchtrfzk5jsk6zce9fj7zbl img 9024
 • 2D/1N
 • Chikmagalur
 • 2D/1N
₹2,599 ₹2,099
59 Ratings
Excellent 59 Ratings
5.0
28
59 Ratings Ratings
Yid1pxeycbfgj7aj0ixn09tojqs4 1600351310 dewdrops %2815%29
 • 2D/1N
 • Dandeli
 • 2D/1N
₹1,600 ₹1,499
32 Ratings
Superb 32 Ratings
4.0
29
32 Ratings Ratings
9w8qpe3sndjavwgpjix2q0j694kz 1599115899 111
 • 2D/1N
 • Chikmagalur
 • 2D/1N
₹3,999 ₹1,999
37 Ratings
Superb 37 Ratings
4.0
30
37 Ratings Ratings
63j5rkngz324jqpgujbjlj7hgp7o 6%20ira
 • 2D/1N
 • Chikmagalur
 • 2D/1N
₹2,899 ₹1,899
31 Ratings
Excellent 31 Ratings
5.0
31
31 Ratings Ratings
K0vw96har9gznuak8ko8my5ail1w dji 0150
 • 2D/1N
 • Chikmagalur
 • 2D/1N
₹2,299 ₹1,749
41 Ratings
Superb 41 Ratings
4.0
32
41 Ratings Ratings
Weiat9rw8abwocjk4nnnnyemsoxi 1599899948 76e8cc2f d201 42eb a121 25ab3dfcfa5c
 • 2D/1N
 • Wayanad
 • 2D/1N
₹2,198 ₹1,499
38 Ratings
Superb 38 Ratings
4.0
33
38 Ratings Ratings
0hcb5fx2su0xizj1a7pn74s4w8dv 16%20 %20cf
 • 2D/1N
 • Chikmagalur
 • 2D/1N
₹2,299 ₹1,699
56 Ratings
Excellent 56 Ratings
5.0
34
56 Ratings Ratings
Wf9b0hffl1ak2ig551ono3q0i7w4 20201107 150913
 • 2D/1N
 • Sakleshpur
 • 2D/1N
₹1,900 ₹1,499
32 Ratings
Superb 32 Ratings
4.0
35
32 Ratings Ratings
Ayl2ogdh4mw7738tm4x65g6dz82s 1597060619 1587051656 coffeegroveresort 6.jpg
 • 2D/1N
 • Chikmagalur
 • 2D/1N
₹3,500 ₹2,499
24 Ratings
Superb 24 Ratings
4.0
36
24 Ratings Ratings
Jqwwr5awywuw5v41ldtfvcso9j3h 1613382381736
 • 2D/1N
 • Coorg
 • 2D/1N
₹3,700 ₹2,299
35 Ratings
Superb 35 Ratings
4.0
37
35 Ratings Ratings
Hi9rkuce9hsl3fbxntk094gvcnpe 36575825 1763801053711464 8123653400245043200 o
 • 2D/1N
 • Sakleshpur
 • 2D/1N
₹2,799 ₹1,699
29 Ratings
Superb 29 Ratings
4.0
38
29 Ratings Ratings
Nbpwj33fvox77miu9nau1lc5855w 1
 • 2D/1N
 • Dandeli
 • 2D/1N
₹3,000 ₹1,999
59 Ratings
Superb 59 Ratings
4.0
39
59 Ratings Ratings
Kpcxax7sdqmhln01i3lx3wx37mg9 1607065476 whatsapp image 2020 12 03 at 22.27.29
 • 2D/1N
 • Wayanad
 • 2D/1N
₹2,700 ₹1,599
49 Ratings
Excellent 49 Ratings
5.0
40
49 Ratings Ratings
4ldu0fzgzs1lr5f2dd8ue3fc8pb8 bison manor 7
 • 2D/1N
 • Coorg
 • 2D/1N
₹2,999 ₹1,699
96 Ratings
Excellent 96 Ratings
5.0
41
96 Ratings Ratings
Ib2f0npi6sijyfn9glm55fn0lvuz qmr9954 qmr9956
 • 2D/1N
 • Coorg
 • 2D/1N
₹1,700 ₹1,399
27 Ratings
Superb 27 Ratings
4.0
42
27 Ratings Ratings
I9ffqdgbf4vohovr2q4e796ps96h 8baf2418 2d36 4a8e a900 64309c79e308
 • 2D/1N
 • Chikmagalur
 • 2D/1N
₹3,000 ₹1,799
95 Ratings
Excellent 95 Ratings
5.0
43
95 Ratings Ratings
Beach Side Private Cottage Homestay in Gokarna | Book @ Flat 25% off
 • 2D/1N
 • Gokarna
 • 2D/1N
₹2,999
530 Ratings
Excellent 530 Ratings
5.0
44
530 Ratings Ratings
Luxury Homestay Amidst Coffee Plantations in Chikmagalur
 • 2D/1N
 • Chikmagalur
 • 2D/1N
₹2,399 ₹1,899
87 Ratings
Excellent 87 Ratings
5.0
45
87 Ratings Ratings
Country Side Private Farmhouse in Kanakpura, Bangalore
 • 2D/1N
 • Bangalore
 • 2D/1N
₹2,598 ₹1,799
31 Ratings
Superb 31 Ratings
4.0
46
31 Ratings Ratings
Offbeat Nature Cottages in Coffee Estate, Coorg
 • 2D/1N
 • Coorg
 • 2D/1N
₹1,899 ₹1,500
80 Ratings
Excellent 80 Ratings
5.0
47
80 Ratings Ratings
Tg7p9ksht0o15r0fygoqyl92t6p5 1597808964 1559380436 copy of 4x0a1877.jpg
 • 2D/1N
 • Thekkady
 • 2D/1N
₹2,399 ₹1,899
175 Ratings
Superb 175 Ratings
4.0
48
175 Ratings Ratings
Su3ganakk2g3lijjfn53mareiyy6 1588221559 dsc 5010
 • 2D/1N
 • Chikmagalur
 • 2D/1N
₹2,500 ₹1,599
92 Ratings
Excellent 92 Ratings
5.0
49
92 Ratings Ratings
973xug5fckxjyksxsnu7pm9hxjgu 1601369436 yedamakky estate outside %281%29
 • 2D/1N
 • Coorg
 • 2D/1N
₹1,799 ₹1,199
39 Ratings
Excellent 39 Ratings
5.0
50
39 Ratings Ratings
Aa2sq6hr0tv19ylj8gossl1nsoyd 1587203980 whish 1
 • 2D/1N
 • Coorg
 • 2D/1N
₹1,899 ₹1,399
29 Ratings
Excellent 29 Ratings
5.0
51
29 Ratings Ratings
M2bekc7a6y1qa9to1j9jcfj9wpyy 1583674607 tusker foot 2923
 • 2D/1N
 • Coorg
 • 2D/1N
₹2,099 ₹1,499
74 Ratings
Excellent 74 Ratings
5.0
52
74 Ratings Ratings
A Farmhouse Tucked in the Lush Greens of Kanakpura
 • 2D/1N
 • Kanakpura
 • 2D/1N
₹1,999 ₹1,499
Send Enquiry
25 Ratings
Superb 25 Ratings
4.0
53
25 Ratings Ratings
88bxix7hm2mswy704yjm4aqde3py ln07
 • 2D/1N
 • Bangalore
 • 2D/1N
₹3,000 ₹2,499
46 Ratings
Excellent 46 Ratings
5.0
54
46 Ratings Ratings
4qzlpzlj06yovaszuvezzha3hxti 1590576676 240368711
 • 2D/1N
 • Chikmagalur
 • 2D/1N
₹8,834 ₹5,999
84 Ratings
Excellent 84 Ratings
5.0
55
84 Ratings Ratings
6zdm2m7tsc0feqlq6zd51ujxk2kr 1599571535 dhyan9
 • 2D/1N
 • Coorg
 • 2D/1N
₹2,499 ₹1,999
52 Ratings
Excellent 52 Ratings
5.0
56
52 Ratings Ratings
Nature Cottages Swimming Pool and Adventures in Chikmagalur
 • 2D/1N
 • Chikmagalur
 • 2D/1N
₹1,799 ₹1,300
121 Ratings
Excellent 121 Ratings
5.0
57
121 Ratings Ratings
Luxury Cottages by the Waterfall in Sakleshpur
 • 2D/1N
 • Sakleshpur
 • 2D/1N
₹2,998 ₹2,199
95 Ratings
Excellent 95 Ratings
5.0
58
95 Ratings Ratings
Private Garden View Cottages in Chikmagalur
 • 2D/1N
 • Chikmagalur
 • 2D/1N
₹2,356 ₹1,649
Send Enquiry
54 Ratings
Excellent 54 Ratings
5.0
59
54 Ratings Ratings
Private Luxury Villa Stay with River View, Coorg
 • 2D/1N
 • Coorg
 • 2D/1N
₹4,349 ₹3,599
Send Enquiry
40 Ratings
Superb 40 Ratings
4.0
60
40 Ratings Ratings
U743qyl58ixm9z0s36v6ij49srbp 1472547067 cottage exterior  1.jpg
 • 2D/1N
 • Dandeli
 • 2D/1N
₹3,500 ₹2,599
41 Ratings
Superb 41 Ratings
4.0
61
41 Ratings Ratings
O4cyvsjab5pu5803qgpq57hbf8xv marlborough house
 • 2D/1N
 • Ooty
 • 2D/1N
₹1,560 ₹999
56 Ratings
Excellent 56 Ratings
5.0
62
56 Ratings Ratings
20sqfdg95xqditoxswhye4pbixri serene13
 • 2D/1N
 • Coorg
 • 2D/1N
₹2,200 ₹1,399
23 Ratings
Superb 23 Ratings
4.0
63
23 Ratings Ratings
O7bz7pumb3hvkj6ammd3qrpm85xk m2
 • 2D/1N
 • Ooty
 • 2D/1N
₹2,199 ₹1,899
37 Ratings
Superb 37 Ratings
4.0
64
37 Ratings Ratings
Qwiealtb29suw3j13zf40jtkhsly 773637 188952204811648 30668742624644289 o
 • 2D/1N
 • Kotagiri
 • 2D/1N
₹2,199 ₹1,699